Welkom op de website van het Interdisciplinair Congres Amsterdam 2017. Dit jaar zal het congres in het teken staan van taal. Op 9 mei zal op de mooie locatie de Griffioen een dag vol interessante sprekers plaatsvinden. In de ochtend zal een viertal sprekers met verschillende invalshoeken hun licht laten schijnen op taal tijdens de lezingen. Na een heerlijke lunch zullen er twee workshoprondes plaatsvinden. Voor deze rondes is er keuze uit vijf zeer diverse workshops die ieder op een andere manier taal benaderen. We sluiten af met een gezellige borrel.

Programma

9:00

inloop

9:30

opening

9:50

prof. dr. Marc van Oostendorp

Onze wereld is van taal gemaakt

10:40

dr. Floris Roelofsen

Taal en wiskunde

pauze

12:00

prof. dr. Bas Haring

Bekend als volksfilosoof van Nederland

12:50

dr. Roel Willems

Van poëzie tot neurobiologie

lunch

14:30

workshopronde 1

15:30

workshopronde 2

16:30

afsluiting

borrel

Dagvoorzitter

dr. Bernard Kruithof

Bernard Kruithof (Zuid-Afrika, 1952) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij deed als bijvak onder andere Neerlandistiek. In 1990 verdedigde hij zijn proefschrift over drie eeuwen protestants opvoeden in Nederland, Zonde en deugd in domineesland. Taal speelde altijd een belangrijke rol in zijn historisch onderzoek. De laatste jaren gaf hij in het Honoursonderwijs van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies werkgroepen Wereldliteratuur.

Bernard Kruithof zal als dagvoorzitter van ICA 2017 het congres tot een geheel maken.

sprekers

prof. dr. Marc van Oostendorp

Onze wereld is van taal gemaakt

Taal is niet zomaar een menselijke uitvinding, maar het is heel waarschijnlijk dat de mens ook evolutionair vergroeid is met taal, en dat het relatieve succes van de mens als soort verklaard kan worden door taal. Bovendien begrijpen we de werkelijkheid voor een groot deel via taal en is een groot deel van de werkelijkheid waarin we leven (zwagers, euro's, machinaal gefabriceerde stoelen) gemaakt dankzij de taal. Taalwetenschappers passen daarom ook allerlei methoden toe om te begrijpen wat taal eigenlijk is, zowel uit de alfa-, de beta- als de gamma-hoek. Wie de taal niet begrijpt, begrijpt onze wereld niet echt.

dr. Floris Roelofsen

Taal en wiskunde

Wat heeft wiskunde te maken met taal? Heel veel! Ik zal in hier tijdens mijn lezing een concreet voorbeeld van geven: een verschijnsel dat voor taalkundigen jarenlang een groot mysterie is geweest, en dat door een wiskundige benadering nu veel beter begrepen wordt. Het raakvlak tussen de taalkunde en de wiskunde is bij uitstek een vakgebied waar studenten met een multi-disciplinaire achtergrond een belangrijke bijdrage kunnen leveren. En dat is ook hard nodig om de vele vooralsnog onopgeloste puzzels in dit domein te lijf te gaan.

<

prof. dr. Bas Haring

Bas Haring is een van de bekendste filosofen van ons land. Zijn taak als hoogleraar ‘publiek begrip van de wetenschap’ is om de vaak droge wetenschap aan de man te brengen, en daar slaagt hij goed in. Dat blijkt uit zijn populaire boeken (zoals Kaas en de evolutietheorie) en zijn lezingen die een breed publiek aantrekken. Ook is hij onderdeel van het panel bij het programma Proefkonijnen, dat bij de gemiddelde Nederlander wel bekend is. Daar geeft hij zijn filosofische mening over de experimenten die gedaan worden. Op eenzelfde enthousiaste en prikkelende manier komt Haring iets vertellen over de relatie tussen taal en filosofie.

Bas Haring is hoogleraar ‘publiek begrip van de wetenschap’ aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast schrijver van bekende populair-wetenschappelijke boeken, ook wel bekend als de volksfilosoof van Nederland.

dr. Roel Willems

Van poëzie tot neurobiologie

In de psychologie is uitgebreid gekeken naar hersenactiviteiten bij het lezen van zinnetjes. Maar waarom wordt er niet meer onderzoek gedaan naar verhalen? Verhalen spelen een belangrijke rol in de pedagogische ontwikkelingen. Verhalen kunnen vele emoties opwekken. Hoe pak je een onderzoek aan waarbij interpretaties van verhalen en literatuuronderzoek worden gecombineerd met de empirische neurobiologie? Roel Willems neemt je mee in een verhaal van complexe vraagstukken rond poëzie en neurobiologie.

Roel Willems werkt als neurobioloog bij zowel het Donders Instituut als het interdisciplinaire Max Planck Instituut. Taal wordt geproduceerd en geïnterpreteerd in de hersenen, dus een neurobioloog kan niet ontbreken op het congres.

Energizer

Roos Slingerland

Na een ochtend lang stilzitten is het tijd om weer op energie te komen. Roos Slingerland zal na de eerste lezingen een energizer verzorgen om vol nieuwe energie de tweede set van sprekers in te gaan.

Roos is een derdejaars Bèta-gamma student met de major Kunstmatige Intelligentie. Bij Spectrum is ze de hoofdredacteur van de TIS. Naast haar studie is ze veel bezig met toneel. Ze zit bij Placebo, een amateurimprovisatie vereniging en is regelmatig in voorstellingen te zien.

workshops

<

Dhr. dr. Jos Hornikx

Vreemde talen in reclame

Het onderzoek van Jos Hornikx richt zich op de vragen hoe mensen redeneren met argumenten, hoe vreemde talen in reclame werken en welke culturele verschillen er bestaan in overtuigingskracht.

In deze workshop gaat het om vreemde talen. In reclame worden we regelmatig met vreemde talen geconfronteerd. Aan de ene kant is dit heel vreemd: waarom zou je een doelgroep aanspreken in een niet-moedertaal? Aan de andere kant zijn er vanuit de marketing juist goede redenen voor. Na een introductie over hoe er vanuit taalwetenschap en marketing wordt aangekeken tegen vreemde talen in reclame, maken aanwezigen in groepen een opzet voor een reclamecampagne voor een bepaald product. Het doel is om een perfecte campagne te maken waarbij er gebruik wordt gemaakt van vreemde talen.

Dhr. dr. Jos Hornikx is Universitair Hoofddocent Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

prof. dr. ir. Wim Jansen

Het Esperanto-experiment: de maakbaarheid van taal

In de Esperanto-workshop op het congres zal meneer Jansen een experiment gaan uitvoeren met de deelnemers, waarbij het de bedoeling is een Esperanto-tekst zonder voorkennis en met een beperkte sleutel naar het Nederlands te vertalen. Met zijn workshop wil hij demonstreren hoe Esperanto in elkaar zit en zo een nieuwe invalshoek op het onderwerp Taal meegeven aan de deelnemers. Verder zal hij ingaan op de vraag, of de maakbaarheid van taal met het Esperanto is aangetoond, en hoe houdbaar de taal in de haar meegegeven opzet is.

Wim Jansen studeerde lucht- en ruimtevaarttechniek (Delft) en werkte lange tijd op dit vakgebied. Ook is hij afgestudeerd in de vergelijkende taalwetenschap (Leiden) met als specialisme Baskisch. Na zijn eerste carrière is hij zich gaan richten op een andere interesse: de gemaakte taal en in het bijzonder het Esperanto. Aan de UvA doceerde hij tussen 2002 en 2013 interlinguïstiek en Esperanto. Op dit vakgebied werd hij in 2008 benoemd tot bijzonder hoogleraar.

prof. dr. Eugene Sutorius

Taal en overtuigingskracht

In de workshop zal worden ingegaan op verschillende manieren waarop taal gebruikt kan worden. Zo kan taal bijvoorbeeld gebruikt worden als middel om te overtuigen, met behulp van argumentatie, maar kan het ook in dienst staan van het houden van een verhaal, om te ontroeren. De werkelijkheid wordt altijd ingekaderd door taal, waarbij deze inkadering, oftewel het frame, wordt bepaald door het doel wat men voor ogen heeft bij het gebruiken van taal. Deze frames en verschillende doelen die bereikt kunnen worden met behulp van taal zullen door meneer Sutoriusverder worden uitgelicht in zijn workshop.

Eugene Sutorius maakte carrière als advocaat en is later hoogleraar Strafrechtwetenschap aan de UvA geworden. Inmiddels is hij emeritus hoogleraar en hij is een tijd lang betrokken geweest bij vakken die gedoceerd werden aan het Instituut Interdisciplinaire Studies van de UvA. Meneer Sutorius houdt zich tegenwoordig vooral veel bezig met retorica en is één van de initiatiefnemers van De Bildung Academie, waaraan studenten diepgaand, interdisciplinair en innovatief onderwijs kunnen volgen.

Richard Cokart

De wereld van gebarentaal

Tijdens de workshop zal er worden ingegaan op een aantal vragen/mythes met betrekking tot gebarentalen. Daarnaast zal er ook gekeken worden naar de verschillen tussen gesproken talen en gebarentalen.

Richard Cokart is een Dove moedertaalspreker van de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Als Doof kind van ouders die zelf ook Doof zijn, is de Nederlandse Gebarentaal hem met de paplepel ingegoten. Na een studie psychologie aan de Gallaudet University in Washington D.C., de eerste en voor zover bekend enige universiteit voor doven ter wereld, vervolgde hij zijn studies aan de Universiteit van Amsterdam waar hij Gebarentaalwetenschappen studeerde. Daarna volgde hij een Masters General Linguistics, ook aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is hij werkzaam als junior researcher/NGT deskundige op het Nederlands Gebarencentrum. Het Nederlands Gebarencentrum is sinds 2004 door de overheid erkend als het lexicografisch instituut op het gebied van de Nederlandse Gebarentaal in al haar verschijningsvormen.

praktisch

Tickets

Tickets zijn te verkrijgen aan de tafel in de grote hal op Science Park 904 in Amsterdam in de week van 17 april. De exacte tijden zullen bekend worden gemaakt op de Facebook-pagina van het congres.

Kaartjes kunnnen met pin betaald worden voor een prijs van €8,50 voor Spectrumleden, €12,- voor studenten en €15,- voor niet studenten. Hiervoor krijg je toegang tot de lezingen in de ochtend, een lekkere lunch en deelname aan de twee workshops in de middag.

Locatie

Het congres zal plaatsvinden in Cultuurcentrum Griffioen te Amstelveen. De locatie is te bereiken met metro 51 of tram 5 via de halte Uilenstede.

Cultuurcentrum Griffioen
Uilenstede 106
1183AM, Amstelveen
www.griffioen.vu.nl

De commissie

Even voorstellen: onze voorzitter is Judith Nijman, tweedejaars FPS. Ze is daarmee de enige FPS student in ons midden. Francine Brinkhuis is tweedejaars BG, en is daarnaast verantwoordelijk voor de promotie. Ook Celine Weel is tweedejaars BG en leidt de workshops in goede banen. Naast de workshops zijn er uiteraard vier lezingen, hier heeft Bouke van Balen de leiding over. Hij is de enige eerstejaarsstudent van de commissie.

Een congres is niet gratis, dus een verantwoordelijke voor acquisitie kan niet ontbreken. Die rol vervult Emma Hissink Muller, tweedejaars. Het regelen van onze mooie locatie en het bouwen van de website is gebeurd onder de leiding van Lucas Fijen, ook tweedejaars. Tenslotte is Lilian Kingma dit jaar de afgevaardigde van het bestuur, en is zij als commissaris onderwijs de schakel tussen het bestuur en onze commissie.

Met zijn zevenen zetten wij ons optimaal in om het congres tot een groot succes te maken. Wij hopen op een leuke doch leerzame dag voor alle deelnemers, en we hopen jullie te verwelkomen op 9 mei! Vragen? Schroom niet om ons te mailen op congres@svspectrum.nl. Houd ook onze facebook pagina in de gaten voor updates over het congres.

Sponsors

Het Interdisciplinair Congres Amsterdam 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële en inhoudelijke bijdrage van het Amsterdams Universiteitsfonds en stichting toekenningen.

Site gemaakt door Lucas Fijen

Voor vragen, mail naar congres@svspectrum.nl


Eerder edities van het Interdisciplinair Congres Amsterdam: